кредитна спілка Універсум

Нескінченні можливості

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Loading...

Члены #КСУніверсум отримают нескінченні #можливості:
◼️ Доступ всіх всіх ліцензійних фінансових € послуг, а саме:

⚫️ споживчі кредити
⚫️ комерційні кредити для бізнесу
⚫️ #депозити
⚫️ інвестиційні пропозиції по інвестуванню в  #деривативи, забезпечені власним залоговим майном
⚫️ #інвестициї в #стартапи
⚫️ #гарантії
⚫️ #поручительства
Так як КС зможе бути гарантом будь-яких комерційних угод, відповідая за членів спілки власним майном.

◼️ Кредитна спілка виступить засновником #фонд_у будівництва та будуватиме житлову та офісну #нерухомість для членів КС.
Т.ч. будь-який #член КС отримає можливість придбати житлову або офісну нерухомість по собівартості (з дисконтом 30-40% від цін на первинному ринку).

◼️ Окрім того, ми будемо випускати інвестиційні іпотечні сертифікати, які дозволят власникам в найкоротші терміни стати власниками інвестиційної нерухомості на первинному і вторинному ринках, а також за кордоном.
◼️ Важливо розуміти, що  #КС, крім очевидних послуг, повинна буде перетворитися в ефективний інструмент ведення бізнесу, яким зможуть користуватися всі члени в рівній мірі, прозоро і відкрито. Будь-яка угода на фінансовому ринку неможлива без участі фінансової юридичної особи.

◼️ Але і це ще не все! Наші супутні #консалнтінг_ові компанії, які вже створені та функціонують, надають такі послуги:

⚫️ фізична покупка цінних паперів на американських фондових #біржа_х
⚫️ відкриття саб-брокерських рахунків
⚫️ #торгівля на рынку #фьючерс_ів, #опціон_ів, #фонд_овому та #FOREX.
⚫️ створення і управління інвестиційним портфелем з заданим рівнем прибутковості (а в кредитній спілці буде можливість відкрити безпосередньо хеджируючий #рахунок)
⚫️ Та багато іншого!

Щоб дізнатися більше, відвідайте розділи Я хочу стати інвестором и  Мені потрібні  #інвестиції  на нашому сайті.

 

 

View this post on Instagram

✴️Члены нашего #КСУниверсум получат следующие #возможности : . . ⬛️ Получать все лицензионные финансовые💲 услуги, а именно: . ⚫️потребительские кредиты 💳. ⚫️коммерческие кредиты для бизнеса . ⚫️#депозиты. ⚫️инвестиционные предложения по инвестированию в #деривативы, обеспеченные собственным залоговым имуществом . ⚫️#инвестиции в #стартапы. ⚫️#гарантии. ⚫️#поручительства. . Т.к. КС сможет выступать гарантом любых сделок 🤝, отвечая за членов👭 союза своим имуществом. . ⬛️ КС выступит учредителем #фонд_а строительства и будет #строить жилую и офисную #недвижимость 🏘️для членов КС. Т.о. любой #член КС сможет приобрести жилую или офисную недвижимость по себестоимости (с дисконтом 30-40% от цен на первичном рынке). . ⬛️ Кроме того, мы будем выпускать инвестиционные ипотечные сертификаты🔖 , которые позволят держателям в кратчайшие сроки стать владельцами инвестиционной недвижимости на первичном и вторичном рынках, а также за границей. . ⬛️ Важно понимать, что #КС, помимо очевидных услуг, должен будет превратиться в эффективный инструмент ведения бизнеса, которым смогут пользоваться все члены в равной мере, прозрачно и открыто. Любая сделка🤝 на финансовом рынке невозможна без участия финансового юридического лица. . ⬛️❗️Но и это еще не все!❗. Сопутствующие #консалтинг_овые компании, которые уже созданы и функционируют, предоставляют такие услуги:. ⚫️физическая покупка ценных бумаг📜 на американских фондовых @биржа_х. ⚫️открытие саб-брокерских счетов. ⚫️#торговля на рынке #фьючерс_ов, #опцион_ов, фондовом и #FOREX. ⚫️создание и управление инвестиционным портфелем💼 с заданным уровнем доходности💹 (а в кредитном #союз_е будет возможность открыть непосредственно хеджирующий #счет). ⚫️И многое другое!. . Чтобы узнать больше, посетите разделы “Я хочу стать инвестором” и “ Мне нужны #инвестиции ” на нашем сайте.🖱️. . . . 🌑🌓🌕🐯🌕🌗🌑. . Наш бизнес – это и ваш бизнес тоже! Помните – деньги правят миром, а мы управляем деньгами💲💲💲. . 🔽. Наши контакты: Телефон: +380671229159 Сайт: http://universum.credit Почта: info@universum.credit cu.universum1@ukr.net Telegram: @universum1 Facebook: @universum.credit Twitter: @UniversumCredit 🔼. #украина #харьков #америка

A post shared by Universum 1 (@cu.universum1) on


Наш бізнес – це й ваш бізнес також! Пом’ятайте – гроші правлять світом, а ми управляємо грошима €€€.

#україна #харків #америка

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.