Що таке Спостережна Рада?

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Loading... 

Що таке Спостережна Рада кредитної спілки?

На відміну від акціонерного товариства, де акціонери голосують своїми акціями, в кредитній спілці голосують за прийняття тих чи інших рішень люди. Таким чином, одна людина – це один голос при прийнятті рішень. Загальні збори членів кредитної спілки відбуваються раз на рік. Спостережна Рада (СР) представляє інтереси членів кредитної спілки між Загальними зборами та звітує за свою діяльність Загальним зборам.

Фактично, СР займається стратегічним керівництвом розвитку кредитної спілки, здійснює контроль над Правлінням КС і забезпечує максимальну ефективність у використанні капіталу КС.

Діяльність СР регламентується внутрішнім документом – Положенням про Спостережну Раду, а також основним документом кредитної спілки – Статутом. СР складається з п’яти членів – Голови Спостережної Ради, Заступника Голови СР, Секретаря СР і двох членів СР. Голову СР можна порівняти з генеральним директором фірми. Заступник Голови виконує завдання Голови в його відсутність. А Секретар СР займається організаційною роботою, пов’язаною з підготовкою документів (аналітичних звітів, рішень СР, підготовкою документів, обов’язкових до розгляду Головою СР і т.п.). Решта членів Спостережної Ради можуть виконувати різні функції Секретара, Заступника або Голови при необхідності, а також складають кворум при голосуванні з тих чи інших питань.

Для чого потрібна Спостережна Рада?

У нашої кредитної спілці члени Спостережної Ради фактично є розробниками всієї бізнес-моделі нашої структури. Завдання СР з одного боку забезпечити необхідний приплив капіталу в кредитну спілку, а з іншого боку – найбільш ефективне використання цього капіталу, в т.ч. і за рахунок створення професійного Правління Кредитної Спілки, контролю над його діяльністю, спільної роботи з Ревізійної Комісією та іншими органами кредитної спілки. Члени Спостережної Ради працюють на громадських засадах і не отримують заробітну плату за свою діяльність, таким чином члени СР особисто зацікавлені в розвитку кредитної спілки, так як є основними пайовиками і отримують свій особистий дохід тільки в момент розподілу прибутку кредитної спілки між усіма пайовиками.

У КС Універсум 1 Спостережна Рада – це максимально відкрита структура, що надає доступ до всіх своїх документів, за винятком тих, що представляють собою комерційну таємницю або не підлягають розголошенню, тому що містять інформацію про вклади інших членів кредитної спілки.


Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.